Ga naar hoofdinhoud
Diensten
Het team van L3Q Team

L3Q ontwerpt en adviseert op het gebied van laboratoriuminrichting. Met expertise, ervaring en kennis van regelgeving ontwerpen we laboratoria, waarbij veiligheid, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Gebruikersinput speelt een belangrijke rol in het gefaseerde ontwerpproces.

Door de connectie met Oosterhoff zijn we in staat om opdrachtgevers op een breed gebied van dienst te zijn. We kijken verder dan vaste laboratoriuminrichting. Denk aan bouwkundig advies, huisvestingsadvies, gebouwinstallaties, kostencalculaties en bouwfysica.

2023 L3Q team

Laboratoriumontwerp en -inrichting doen we vanuit theorie maar ook vanuit de praktijk. We spreken de taal van de gebruikers; samen met de laboranten brengen we de gebruikersprocessen in kaart. Vanuit de huidige laboratorium norm en regelgeving is ons ontwerpproces gefaseerd in 3 stappen:

1. Schetsontwerp (SO)

In de schetsontwerp-fase wordt een modulair vlekkenplan op afdelingsniveau gemaakt. In deze fase worden er reserveringen (stroken) ingetekend voor functionele ruimte – ruimte bedoeld voor laboratorium werkbladen, meubilair en apparatuur. Daarnaast worden keuzes gemaakt hoe de voorzieningen ontkoppeld worden van de werkbladen, en wordt bepaald welk type meubilair toegepast gaat worden.

2. Voorlopig ontwerp (VO)

In het Voorlopig Ontwerp gaan we kijken naar de lab-voorzieningen, waarbij de voorzieningen ontkoppeld zijn van laboratoriumtafels. We kijken in deze ontwerpfase naar het inpassen van de benodigde meubels en floorstanding apparaten. Ook brengen we alle luchtgebruikers in kaart, zoals bijvoorbeeld zuurkasten en puntafzuigingen. Dit wordt meegenomen in de gebouwinstallaties en de bouwkundige dimensionering. Vanuit dit concept ontstaat een flexibel en toekomstbestendig lab.

3. Definitief ontwerp (DO)

In het Definitief Ontwerp wordt met name gekeken naar de E&W-voorzieningen, de materialisatie en detaillering van tafels en kasten gekeken. Voorzieningen zijn in het VO al conceptmatig bepaald, in het DO worden aanvullende benodigdheden door de gebruikers aangegeven. Aan het einde van deze fase zijn er ontwerptekeningen, technische specificatie en uitvraagdocument gereed.

Aanbesteding en Bouwbegeleiding

Wij kunnen de uitvraag van de vaste labinrichting verzorgen binnen ons brede netwerk van VLI leveranciers. Dit proces kunnen wij begeleiden van aanbesteding, tekeningcontrole tot bouwbegeleiding tijdens de uitvoering.